“Živio sam na rubu”, rekao je Godard kritičaru Jonathanu Rosenbaumu u intervjuu iz 1980. godine, što baca svjetlo na njegovo životno odbijanje da se skrasi uz film ili video, slike ili riječi, Francusku ili Švicarsku, priče ili eseje ili eksperimente odveć jedinstvene da ih se navodi. “Naš su jedini neprijatelj carinici”, nastavio je, “bilo da je riječ o bankarima ili kritičarima… Ljudi o svojim tijelima razmišljaju kao o teritoriju. O svojoj koži kao o granici, i oni više nisu oni onog časa kada su s druge strane granice. Ali jezik je očito stvoren da bi prelazio granice. Moja je stvarna domovina jezik, a moj su teritorij filmovi.“