Zlatko Neumann je rođen u Pakracu 1900. godine gdje je završio osnovnu školu. Od 1910. do 1918. pohađao je u Zagrebu Realnu gimnaziju. Nakon što je maturirao odlazi u Beč. Ondje se školovao na Visokoj tehničkoj školi na odjelu visokogradnje. Od 1920. do 1922. godine pohađao je arhitektonski seminar kod Adolfa Loosa. Diplomirao je 1925. godine. Od 1922. godine radio je u Loosovom bečkom atelijeru, najprije kao crtač, a potom i kao suradnik na mnogobrojnim projektima.

Nakon što je 1923. godine Adolf Loos odselio u Pariz, povjerio je Neumannu vođenje njegova bečkog ureda. Tijekom 1925. godine Neumann boravi u Kraljevini Jugoslaviji na odsluženju vojnog roka. Godine 1926. na Loosov poziv, Neumann odlazi u Pariz, gdje radi u njegovom atelijeru. Ondje je je kao njegov suradnik radio na projektima za vile Tristiana Tzare i Josephine Baker.

Zlatko Neumann je u to vrijeme sudjelovao je na mnogim javnim natječajima i međunarodnim arhitektonskim izložbama (Salon d’ automne u Parizu 1926., u Londonu 1929., te u Berlinu na izložbi “Sturm” 1932. godine) Na pariškom Salon d’ automne Neumann je izložio svoj idejni projekt Pantheona u Beogradu i taj je nastup nastup najranija manifestacija hrvatske moderne na međunarodnom nivou.